Auca de la Biblioteca

Auca de la biblioteca

Aquesta és l'auca
 que vàrem crear
 en motiu
 de la inauguració 
de la "nova" biblioteca 
del CEIP Rafal Nou, 
el 5 d'octubre del 2007. 

La il·lustració 
és obra
 de l'humorista gràfic FER, 
José Antonio Fernández Fernández, 
que molt generosament 
va voler
col·laborar-hi.

FER. Foto: Diario de León.