Una mica d'història


L’any 2004 ens vàrem adonar que, malgrat que s’havien duit a terme bons projectes i s’hi havia fet molta de feina durant molts d’anys, tant per part dels mestres com per part dels pares que hi col·laboraren, la biblioteca de l’escola necessitava urgentment fer tres canvis fonamentals: informatitzar el fons, renovar-lo (ja que ara teníem Educació Infantil i Primària) i  canviar o reformar el mobiliari, que era molt vell.

També vèiem la necessitat  de posar en marxa una aula d’informàtica i d’incorporar les TIC (Tecnologies de la informació i la comunicació) al currículum, perquè cada cop més l’accés al coneixement passa per Internet i el domini de l’ordinador.

Mans a l’obra

Férem un projecte ambiciós però basat en les necessitats reals i el vàrem presentar al “Concurso Nacional de ideas para la mejora e innovación de las bibliotecas de los centros escolares para el año 2005” del MEC. Vàrem tenir la sort que ens el premiassin amb 29500 euros, i així poguérem posar en marxa  les accions previstes en relació a les infrastructures -espais, mobiliari i ordinadors-, poguérem informatitzar el fons i  renovar-lo en part. La Conselleria d’Educació ens facilità el programa ABIES per fer la gestió informàtica de la biblioteca i tenguérem durant l’estiu uns estudiants de Biblioteconomia de la Universitat de Barcelona que feren les pràctiques a la nostra biblioteca. La seva tasca va consistir principalment a catalogar el gruix més important del fons de llibres.

Què ens ha ajudat?


Un dels factors ha estat la formació de les persones encarregades a diferents nivells: la lectura de llibres sobre el funcionament de biblioteques escolars, la participació en cursos de l’ICE i d’altres com els impartits a la biblioteca de  Ca’n Butjosa (Parets del Vallès), l’assistència a jornades sobre biblioteques escolars (Barcelona, Salamanca), la formació en TIC.
 Valoram d’una forma molt especial les visites realitzades a diferents biblioteques escolars que ens han servit per veure que era factible dur endavant el nostre projecte.
La orientació que trobam en algunes pàgines web relacionades amb aquest món és també molt valuosa. Per renovar el fons ha estat utilíssim el “Banc de recursos” (www.xtec.net/sgfp/cpr/recursos/banc/lectura) perquè ens ha permès adquirir llibres amb garantia, seleccionats per experts, i optimitzar els doblers que teníem. Això és molt millor que comprar col·leccions senceres, que omplen l’espai d’exemplars no sempre del mateix valor.

Què ha estat més difícil


De totes les tasques que hem hagut de fer, sens dubte la més difícil i “dolorosa” ha estat l’espurgament. A la nostra biblioteca hi havia moltíssims de llibres interessants i valuosos però no adequats per als nostres alumnes. El petit espai de la biblioteca -43 metres quadrats- obligava a ser valents i contundents.També teníem llibres sense interès, caducats o molt vells. Alguns dels que vàrem expurgar els duguérem a un institut de secundària, alguns llibres infantils vellets serviren per fer la “biblioteca de pati” i la resta serví per muntar una paradeta a l’entrada de l’escola on els vàrem vendre  a pares i  a mestres a 1 euro i així férem un poc de calaix per a llibres nous.

Com és ara?


La nostra biblioteca és petita però molt acollidora. La fan així els seus colors i textures càlids i també els seus habitants. A part dels llibres i els tres ordinadors hi viuen el nostre cavallet Vellut, el seu amic Llibretó i la parra màgica que ens hi ha crescut durant l’estiu. Tots ells estan encantats de rebre visites (sempre que aquestes respectin les normes, les quals estan penjades a la vista de tots al costat de la parra.)
 Hi ha més coses, però, que ens fan aquest espai agradable. Podem mirar els llibres asseguts a les taules o en terra, damunt dels coixinets. Ho feim en un ambient de tranquil·litat, allunyat del renou de fora. La tranquil·litat és, però, tan sols aparent. La biblioteca és un organisme viu, en constant evolució. Necessita actualitzar el seu fons continuament per a satisfer les demandes que van sorgint. És totalment necessari disposar d’un pressupost anual per comprar llibres nous si volem mantenir l’atractiu i la qualitat de la biblioteca.

Com funciona la biblioteca?


El funcionament de la biblioteca és sobre tot una feina d’equip.Tota l’escola hi està implicada atès que els objectius que es volen assolir interessen tota la comunitat escolar. Existeix una comissió de biblioteca formada per mestres que la gestionen  d’una forma més directa. En forma part la mestra d’informàtica ja que la relació entre l’aula d’informàtica i la biblioteca és imprescindible.
S’ha elaborat un horari d’ús en el que estan inclosos tots els grups classe. Una vegada a la setmana mig grup va a informàtica i l’altre mig a la biblioteca. La setmana següent es fa a la inversa de manera que tothom participi de les dues activitats.
A més cada classe disposa de la seva pròpia biblioteca d’aula. Els llibres que la formen, en gran part, pertanyen al fons principal i es poden anar canviant periòdicament.
Els divendres, durant el primer torn de pati funciona una “biblioteca de pati” de la qual poden gaudir els infants de primer a quart de primària. Consisteix a treure tres maletes plenes de llibres un poc “vellets” però que encara es poden llegir.
També tenim un servei de préstec que permet dur a casa llibres i pròximament també altres materials.

Què ens falta?


Hem d’acabar de catalogar tot el fons: el que hi ha a algunes biblioteques d’aula, el que hi ha a les aules de Suport, de Música, d’Anglès i de coordinació d’Infantil; la majoria dels CDs Audio, CD-ROms, DVDs i Vídeos i els mapes i pósters. Hem de completar i acabar de catalogar el Fons Balear, que té un lloc especial dins la biblioteca.  I finalment hem  d’acabar de recollir i catalogar tot allò interessant que ha produït la pròpia escola : la revista, els treballs fets pels alumnes, el que s’ha fet de teatre... Queda feina!

Per acabar...


Estam convençuts que tenir una biblioteca escolar plena de llibres atractius i variats, és una vertader recurs per fer descobrir als infants els seus propis interessos i les seves aptituds. Els posam en condició d’explorar el que hi ha i decidir què els agrada i què no. Sabem que tots som diferents i que hem de trobar el nostre camí, que ens permeti viure la vida fent una feina útil a la societat i que ens agradi. En aquest sentit la biblioteca  a més de ser una eina en pro de la igualtat d’oportunitats, també és una ajuda per a l’autoconeixement i l’atenció a la diversitat.

LLibres i llocs d’Internet que ens han estat més útils


  • Bibliotecas escolares, ¿para qué? / Mónica Baró, Teresa Mañà, Inmaculada Vellosillo. – Madrid: Anaya, 2001.

  • La biblioteca, el cor de l’escola / Jaume Centelles i Pastor. – Barcelona: Rosa Sensat, 2006

  • La biblioteca, un espai de convivència, un espai educador / Mercè Escardó i Bas. – Barcelona: Centre Unesco de Catalunya, 2002.

  • M’agrada llegir: com fer els teus fills lectors / edició de Joan Portell ; Josep Marc Aloy [et al.] . – Badalona: Ara llibres, 2004

  • La biblioteca mediateca d’infantil a secundària / Alba Abulí Fexas [el al.] . – Barcelona: Rosa Sensat, 2005.